Reguleringsplan for ny barneskole for Vestre skolekrets. Egengodkjenning.

Averøy kommunestyre har i møte 06.05.2019 egengodkjent reguleringsplan Barneskole Averøy Vest (KST 25/2019).
Formålet med reguleringsplanen Barneskole Averøy Vest er å legge til rette for etablering av en ny barneskole som skal erstatte barneskolene på Henda, Meek og Utheim og eventuelt ta imot elever fra private Bodalen Friskole.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i perioden 19.04. – 01.06.2018 etter formannskapets vedtak FSK 20/2018 i møte 17.04.2018. Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Statens vegvesen fremmet i sine høringsuttalelser innsigelser til planforslaget.

I januar 2019 ble det gjennomført en begrenset høring av det revidert planforslag med de offentlige instansene som fremmet innsigelser til planforslaget i forbindelse med høring. Revidert planforslag ble også sendt til begrenset høring til berørte grunneiere. Det kom ingen merknader fra berørte grunneiere. Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Statens vegvesen bekreftet at de trekker innsigelser til planforslaget.

Reguleringsplanen og politisk behandling er nærmere beskrevet i saksframlgget (PDF, 7 MB)

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 2 MB)
Planbestemmelser (PDF, 249 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 10 MB)

Eventuelle klager kan innen 3 uker etter denne kunngjøringen sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00