Reguleringsplan Henda Vest Industriområde. Egengodkjenning

Averøy kommunestyre har i møte 30.10.2017 egengodkjent detaljregulering for Henda Vest Industriområde (KST 56/2017).
Reguleringsplanen ble utarbeidet av IKON arkitekt og ingeniør AS etter oppdrag fra forslagsstiller Jan Geir Kristiansen. Formålet med detaljregulering er å tilrettelegge for utvidelse av Båt og Oppdrett service AS, og tilrettelegging for etablering av fiskeribase og andre industrielle virksomheter.
Følgende eiendommer inngår i planområde (gnr./bnr.): 78/1, 78/2, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/161, 78/191, 78/209, 78/234.

 

Reguleringsplan:

Plankart (PDF, 2 MB)
 

Eventuelle klager kan innen 3 uker etter denne kunngjøringen sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes til kommunen senest tre 3 år etter at eventuelle byggverk er fjernet.  

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy