Reguleringsplan Hendholmen industriområde. Egengodkjenning.

Averøy kommunestyre har i møte 03.02.2020 egengodkjent reguleringsplan Hendholmen industriområde (KST 02/20).

Reguleringsplanen er utarbeidet av Norconsult AS etter bestilling fra MacGregor Norway AS. Hensikten med utarbeiding av reguleringsplan er tilrettelegging for videreutvikling av næringsvirksomheten.

Reguleringsplanen og politisk behandling er nærmere beskrevet i saksframlegget (PDF, 596 kB).

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 1016 kB)
Planbestemmelser (PDF, 516 kB) 
Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.