Reguleringsplan Innseilingen boligfelt. Egengodkjenning

Averøy kommunestyre har i møte 30.10.2017 egengodkjent detaljregulering for Innseilingen boligfelt (KST 55/2017).
Reguleringsplanen ble utarbeidet av ansvarlig planlegger IKON arkitekt og ingeniør AS etter oppdrag av forslagsstiller Røsand Eiendom AS.

Hensikten med utarbeidelse av detaljreguleringsplan Innseilingen boligfelt er å tilrettelegge for etablering av nye boliger med tilhørende infrastruktur, barnehage og lekeområder på Bremsnes.


Reguleringsplan:
Plankart (PDF, 3 MB)
Bestemmelser (PDF, 636 kB)
Beskrivelse (PDF, 3 MB)
Plan for drikkevannsforsyning og avløp (PDF, 4 MB)
VA-kart (PDF, 3 MB)


Eventuelle klager kan innen 3 uker etter denne kunngjøringen sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes til kommunen senest tre 3 år etter at eventuelle byggverk er fjernet. 

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy