Reguleringsplan Kristvika Nord. Offentlig ettersyn.

Averøy formannskap vedtok i møte 13.06.2019 å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for industriområde Kristvika Nord (sak FSK 46/2019).

Planforslaget ble utarbeidet av konsulentfirma Øystein Thommesen AS og Multiconsult AS etter oppdrag fra Skretting AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for videreutvikling av industri i Kristvika.

Planprosessen og vurkninger av planforslaget er nærmere beskrevet i saksframlegget. (PDF, 8 MB)

Planforslaget:
Plankart (PDF, 962 kB)
Planbestemmelser (PDF, 504 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
Konsekvensutredning (PDF, 4 MB)
ROS-analyse (PDF, 3 MB)

Eventuelle merknader til planforslaget kan innen 05.08.2019 sendes:
Averøy kommune, Pb. 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Høringsuttalelser kan også sendes inn digitalt gjennom bruk av elektronisk skjema.

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00