Reguleringsplan Langbakken næringsområde - oppstart av planprosess

Ikon Arkitekt & Ingeniør AS foreslo på vegne av tiltakshaver Sigurd Folland AS å sette i gang prosess for utarbeidelse av privat reguleringsplanforslag for Langbakken næringsområde.

Foreslått regulering er nærmere beskrevet i planinitiativet (PDF, 418 kB) og varsel om oppstart av planprosess (PDF, 540 kB).

Det ble gitt tillatelse til oppstart av planprosess i oppstartsmøte mellom planavdelingen av Averøy kommune, tiltakshaveren og plankonsulenten Ikon Arkitekt & Ingeniør AS.

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 358 kB)
Avgrensning av planområdet (PDF, 2 MB)

Innspill til planen kan sendes innen 14.08.2020 til Ikon Arkitekt & Ingeniør AS v/ Anne Marie E. Valderaune.

e-post: anne@ikon.as
tlf: 95 07 88 17