Reguleringsplan Uran boligfelt - Klagebehandling

Averøy kommunestyre behandlet i møte 19.06.17 klage på vedtak om egengodkjenning av reguleringsplan Uran boligfelt.

Kommunestyret tok klagen til følge. Plankartet for reguleringsplanen ble erstattet med revidert utgave datert 04.05.2017.

RP Uran BF - Klagebehandling - Illustrasjon

Aktuelle dokumenter:
Saksframlegg og vedtak  (PDF, 7 MB)

Revidert reguleringsplan (gjeldende):
Reguleringsplankart  (PDF, 2 MB)
Bestemmelser  (PDF, 245 kB)
Beskrivelse av reguleringsplan  (PDF, 2 MB)


Eventuelle spørsmål kan rettes til planlegger Maxim Galashevskiy

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy