Reguleringsplan Uran boligfelt - Klagebehandling

Averøy kommunestyre behandlet i møte 19.06.17 klage på vedtak om egengodkjenning av reguleringsplan Uran boligfelt.

Kommunestyret tok klagen til følge. Plankartet for reguleringsplanen ble erstattet med revidert utgave datert 04.05.2017.

Klikk for stort bildeRP Uran BF - Klagebehandling - Illustrasjon

Aktuelle dokumenter:
Saksframlegg og vedtak  (PDF, 7 MB)

Revidert reguleringsplan (gjeldende):
Reguleringsplankart  (PDF, 2 MB)
Bestemmelser  (PDF, 245 kB)
Beskrivelse av reguleringsplan  (PDF, 2 MB)


Eventuelle spørsmål kan rettes til planlegger Maxim Galashevskiy

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy