Reguleringsplanforslag Bådalen Boligfelt. Offentlig ettersyn av planforslag.

Averøy formannskap vedtok i møte 18.01.2022 å fremme privat reguleringsplanforslag Bådalen Boligfelt ved å legge den ut til offentlig ettersyn og sende på høring. Planforslaget er utarbeidet av Ikon Arkitekt & Ingeniør AS etter oppdrag fra Odd Halvor Gustad.

Eventuelle merknader til planforslaget kan innen 07.03.2022 sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Eventuelle spørsmål om planforslaget kan rettes til Halvard V. Straume (Ikon Arkitekt & Ingeniør AS) 47661487
E-post: halvard@ikon.as

Saksframlegg (PDF, 5 MB)

Planforslaget:
Plankart (PDF, 550 kB)   
Planbestemmelser (PDF, 111 kB)   
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)  
Geoteknisk vurdering (PDF, 8 MB) 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.