Reguleringsplanforslag Bogen boligtomter. Offentlig ettersyn.

Averøy formannskap vedtok å legge reguleringsplanforslag Bogen boligtomter ut til offentlig ettersyn (FSK sak 93/2017; møte 15.12.2017). 

Planforslaget ble utarbeidet av IKON Arkitekt og Ingeniør AS (tidligere Iversen Petch AS) etter oppdrag av forslagsstillere Knut Kjøl og Leah Kjøl. Hensikten med planarbeid er å tilrettelegge for etablering av fire nye eneboligtomter på Bogen.


Planforslag:

 

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 19.02.2018
til: Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

En kan også sende elektronisk høringsuttalelse.

Andre dokumenter i saken samt innkomne høringsuttalelser finner en i våre elektroniske postlister. Denne saken har saksnummer 2015/2616 som i postlisten skrives inn i søkefeltet øverst til høyre.

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 71 51 35 53

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00