Reguleringsplanforslag Bogen boligtomter. Offentlig ettersyn.

Averøy formannskap vedtok å legge reguleringsplanforslag Bogen boligtomter ut til offentlig ettersyn (FSK sak 93/2017; møte 15.12.2017). 

Planforslaget ble utarbeidet av IKON Arkitekt og Ingeniør AS (tidligere Iversen Petch AS) etter oppdrag av forslagsstillere Knut Kjøl og Leah Kjøl. Hensikten med planarbeid er å tilrettelegge for etablering av fire nye eneboligtomter på Bogen.


Planforslag:

 

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 19.02.2018
til: Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129