Reguleringsplanforslag for Industriområde Hasløy Sør. Offentlig ettersyn av planforslag.

Averøy formannskap vedtok i møte 18.01.2022 å fremme privat reguleringsplanforslag for Industriområde Hasløy Sør ved å legge den ut til offentlig ettersyn og sende på høring. Planforslaget er utarbeidet av Sweco Norge AS etter oppdrag fra Hordafor AS.

Eventuelle merknader til planforslaget kan innen 21.03.2022 sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Folkemøte ifm denne planprosessen vil bli gjennomført av Hordafor AS den 11. mars klokken 14:00. Møtet vil forgå i Hordafor sine lokaler på Hasløya.

Eventuelle spørsmål om planforslaget kan rettes til Erlend Larsen Sandnes (98449604)
Erlend.Sandnes@sweco.no

Saksframlegg (PDF, 3 MB)

Planforslag:
Plankart (PDF, 524 kB) 
Planbestemmelser (PDF, 155 kB) 
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)  
Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 183 kB)

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.