Reguleringsplanforslag for Langbakken Næringsområde. Offentlig ettersyn.

Averøy formannskap vedtok i møte 8.03.2022 å fremme privat reguleringsplanforslag for Langbakken Næringsområde ved å legge den ut til offentlig ettersyn og sende på høring. Planforslaget er utarbeidet av Ikon Arkitekt og Ingeniør AS etter oppdrag fra Sigurd Folland AS.

Eventuelle merknader til planforslaget kan innen 6.05.2022 sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Saksframlegg (PDF, 3 MB)    

Planforslag:
Plankart (PDF, 630 kB) 
Planbestemmelser (PDF, 140 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)  
Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 739 kB)   
Utredning av naturmangfold (PDF, 3 MB)   
Notat - Trafikkvurdering for Langbakken Næringsområde (PDF, 502 kB)   
KU - Landskap (PDF, 2 MB)  
KU - Kulturminner og kulturmiljø (PDF, 3 MB)  
KU - Friluftsliv (PDF, 3 MB)  
 

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.