Sjøområdeplan Nordmøre. Andre gangs offentlig ettersyn.

Averøy formannskap vedtok i møte 18.10.2017 å legge Interkommunal kommunedelplan for sjøområder på Nordmøre (Sjøområdeplan) ut til andre gangs offentlig ettersyn.

Høringsutgaven av Sjøområdeplan var på førstegangs offentlig ettersyn i perioden 28.11. - 31.01.2017. Til sammen kom det inn ca. 60 uttalelser. Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Fiskeridirektoratet, Statens Vegvesen og NVE fremmet innsigelser til planforslaget. Planforslaget ble revidert og skal legges ut til offentlig ettersyn på nytt.

Vedtak om utleggelse av Sjøområdeplanen til andre gangs offentlig ettersyn ble fattet også i andre 10 deltakende kommuner (Aure, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Nesset, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll).

 

Høringsfrist er fredag 19. januar 2018.

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy