Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonehemmede er oppnevnt av kommunestyret for valgperioden 2019 - 2023. Rådet har 5 medlemmer, der 3 er oppnevnt fra de funksjonshemmedes organisasjoner, og 2 er oppnevnt fra de politiske partiene.

Kommunalt råd for funksjonshemmede arbeider etter prinsippet om full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.

Medlemmer kommunalt råd for funksjonshemmede
Navn Telefon
Kari Merete Hegge (leder)
Bjørg Engvik
Eivind Ingeborgvik
Ivar Aae 41 62 35 56
Grete N. Karlsen