Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonehemmede er oppnevnt av kommunestyret for valgperioden 2015 - 2019. Rådet har 5 medlemmer, der 3 er oppnevnt fra de funksjonshemmedes organisasjoner, og 2 er oppnevnt fra de politiske partiene.

Kommunalt råd for funksjonshemmede arbeider etter prinsippet om full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.

Medlemmer kommunalt råd for funksjonshemmede
Medlemmer kommunalt råd for funksjonshemmede
Navn
Aud Solli 930 59 839
John Erich Karasch 918 07 136
Ann Iren Kjønnøy 918 02 247
Jan Steinar Engeli Johansen 998 66 994