Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonehemmede er oppnevnt av kommunestyret for valgperioden 2015 - 2019. Rådet har 5 medlemmer, der 3 er oppnevnt fra de funksjonshemmedes organisasjoner, og 2 er oppnevnt fra de politiske partiene.

Kommunalt råd for funksjonshemmede arbeider etter prinsippet om full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.

Medlemmer kommunalt råd for funksjonshemmede
Navn
Aud Solli 930 59 839
John Erich Karasch 918 07 136
Ann Iren Kjønnøy 918 02 247
Jan Steinar Engeli Johansen 998 66 994