Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget er satt sammen av fire representanter fra arbeidsgiver (politisk valgt) og tre representanter fra arbeidstakerne. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.

Organisasjonsutvalgets medlemmer 2019-2023
Navn Parti Mobil
Ingrid Rangønes (leder) AP 91 80 80 45
Arne Roger Smenes SP 48 08 80 66
Tone Bjørshol V 48 11 90 07
Ivar Aae KrF 41 62 35 56
Bente Sundalsfoll Fagforbundet 90 99 84 31
Tommy Sørensen Fagforbundet 90 85 44 95
May Bae Vebenstad Utdanningsforbundet 90 94 52 53