Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget er satt sammen av fire representanter fra arbeidsgiver (politisk valgt) og tre representanter fra arbeidstakerne. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.

Organisasjonsutvalgets medlemmer 2019-2023
Navn Parti Mobil
Ingrid Rangønes (leder) AP 91 80 80 45
Arne Roger Smenes SP 48 08 80 66
Tone Bjørshol V 48 11 90 07
Ivar Aae KrF 41 62 35 56
Bente Sundalsfoll Fagforbundet 90 99 84 31
Tommy Sørensen Fagforbundet 90 85 44 95
May Bae Vebenstad Utdanningsforbundet 90 94 52 53

Kontaktinformasjon

Linda Storbukt
Personalsjef
E-post
Telefon 99 58 47 14