Disse kan stemme

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge, har stemmerett.

For å kunne stemme ved valget i Averøy må du være innført i kommunens manntall.

Velgere bosatt i Norge
Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt per 30. juni 2019.

Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Det er i kommunen du er manntallsført i du kan stemme på valgdagen. Dersom du ikke har anledning til å stemme i kommunen du er manntallsført i på valgdagen, kan du forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet.

Velgere som bor i utlandet
Bor du i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene? Da blir du ført inn i manntallet i den kommunen du var registrert som bosatt i da du flyttet fra Norge.

Bor du i utlandet, og har ikke vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste ti årene? Da må du søke valgstyret i kommunen du bodde i sist om å bli innført i manntallet. Hvis du forhåndsstemmer fra utlandet kan du søke ved å skrive under på omslagskonvolutten når du stemmer.

Hvis du forhåndsstemmer i Norge, eller ikke bruker omslagskonvolutt, kan du søke ved å bruke søknadsskjemaet som du finner på valg.no. Det er også mulig å skrive et vanlig brev, men da må du få med opplysningene det spørres om i skjemaet.

Søknaden sendes:
Valgstyret i Averøy
Postboks 152
6538 Averøy

Søknaden må komme frem til valgstyret innen tirsdag 10. september kl. 17:00.

Utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet og manntallsføres i den kommunen der de sist var registrert som bosatt. Manntallsføringen skjer uavhengig av utenlandsoppholdets lengde. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, manntallsføres de i Oslo kommune.

Innsyn i manntallet

Manntallet for Averøy til ligger ute til offentlig ettersyn på kommunens servicekontor fra ca 10. juli 2019.

Du kan få innsyn i manntallet ved personlig oppmøte, eller ved å ringe tlf. 71 51 35 00 i tidsrommet 09:00-15:00 på hverdager.

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i manntallet kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Krav om retting gjelder feil, ikke flyttinger etter 30. juni 2019.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes:

Valgstyret i Averøy
Postboks 152
6538 Averøy

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502
Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 71 51 35 22
Mobil 975 31 412

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 12.08 - 6.09:
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00.

Torsdag 29. august og 5. september: 09:00 - 18.00.

Lørdag 31. august: 10.00 - 14.00
 

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy