Her kan du stemme

I forhåndsstemmeperioden fra 12. august til og med 6. september kan du stemme ved kommunens servicekontor på Bruhagen. På valgdagen 9. september skal du stemme i den valgkretsen du er manntallsført (står på valgkortet).

Stemmesteder på valgdagen (valgting):


Meek oppvekstsenter (Meek krets)
Kommunehuset (Bremsnes/Bruvoll krets)
Bådalen friskole (Bådalen krets)
Øytun (Henda krets)
Utheim skole (Utheim krets)

Åpningstiden ved stemmestedene er fra kl. 12.00 - 20.00

Stemme før 10. august (tidligstemme)


Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen for å tidligstemme fra mandag 1. juli til og med fredag 9. august.

Forhåndsstemmeperioden


Fra mandag 12. august til og med fredag 6. september er det anledning til å forhåndsstemme. Forhåndsstemmingen skjer på kommunehuset/servicekontoret.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. Husk å ta med valgkort!

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen


Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet har mulighet til å forhåndsstemme (fra 1. juli til 1. september) hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet. Slik stemmer du i utlandet, på Svalbard og på Jan Mayen.

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Det blir anledning til å stemme ved Averøy sykehjem, Averøy omsorgssenter og Langøy boligfellesskap fredag 30. august 2019. Tidspunkt blir kunngjort på hvert enkelt sted.

Søke om å stemme hjemme (ambulerende stemmegivning)


Kan du ikke stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få forhåndsstemme der du oppholder deg. Dersom du får innvilget søknad til å stemme hjemme, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din der.

Frist for å søke om å få stemme hjemme er 3. september 2019.

Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og personnummer. Du vil få nærmere beskjed om tidsrom for stemmegivning.

Søk per e-post til post@averoy.kommune.no

Søknaden kan også sendes per brev:

Valgstyret i Averøy
Postboks 152
6538 Averøy

Husk legitimasjon! 
Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det kan gå raskere om du tar det med. 

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502
Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 71 51 35 22
Mobil 975 31 412

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 12.08 - 6.09:
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00.

Torsdag 29. august og 5. september: 09:00 - 18.00.

Lørdag 31. august: 10.00 - 14.00
 

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy