Her kan du stemme

I forhåndsstemmeperioden fra 12. august til og med 6. september kan du stemme ved kommunens servicekontor på Bruhagen. På valgdagen 9. september kan du stemme ved valgfritt stemmested i kommunen - forutsatt at du har stemmerett og var innført i manntallet i Averøy per 30. juni 2019

Stemmesteder på valgdagen (valgting):


Meek oppvekstsenter (Meek krets)
Kommunehuset (Bremsnes/Bruvoll krets)
Bådalen friskole (Bådalen krets)
Øytun (Henda krets)
Utheim skole (Utheim krets)

Åpningstiden ved stemmestedene er fra kl. 12.00 - 20.00

 

Forhåndsstemmeperioden

Fra mandag 12. august til og med fredag 6. september er det anledning til å forhåndsstemme. Forhåndsstemmingen skjer på kommunehuset/servicekontoret. Åpent fra 08.00 - 15.00. (Langåpent til 18.00, torsdag 5. september).

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. Husk å ta med valgkort!

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen


Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet har mulighet til å forhåndsstemme (fra 1. juli til 1. september) hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet. Slik stemmer du i utlandet, på Svalbard og på Jan Mayen.

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Det blir anledning til å stemme ved Averøy sykehjem, Averøy omsorgssenter og Langøy boligfellesskap fredag 30. august 2019. Tidspunkt blir kunngjort på hvert enkelt sted.

Stemme før 10. august (tidligstemme)


Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen for å tidligstemme fra mandag 1. juli til og med fredag 9. august.

Søke om å stemme hjemme (ambulerende stemmegivning)


Kan du ikke stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få forhåndsstemme der du oppholder deg. Dersom du får innvilget søknad til å stemme hjemme, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din der.

Frist for å søke om å få stemme hjemme er 3. september 2019.

Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og personnummer. Du vil få nærmere beskjed om tidsrom for stemmegivning.

Søk per e-post til post@averoy.kommune.no

Søknaden kan også sendes per brev:

Valgstyret i Averøy
Postboks 152
6538 Averøy

Husk legitimasjon! 
Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det kan gå raskere om du tar det med. 

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502
Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 71 51 35 22
Mobil 975 31 412

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 12.08 - 6.09:
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00.

Torsdag 29. august og 5. september: 09:00 - 18.00.

Lørdag 31. august: 10.00 - 14.00
 

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy