Valgkortet

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten innen 9. august. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

 

Valgkortet skal inneholde følgende opplysninger:

a. hvilket valg og år det gjelder for

b. velgerens navn, adresse og fødselsår

c. navn og adresse til valgstyret i den kommunen velgeren er manntallsført

d. krets, rode, side, linje og manntallsnummer

e. adresse og åpningstid til valglokalet på valgdagen

f. et felt hvor stemmemottakeren skal påføre tid og sted for

forhåndsstemmegivningen, samt signere for stemmemottaket

 

På valgkortet skal det i tillegg opplyses om at velger må vise legitimasjon for å få avgi

stemme, og det skal følge med en informasjonsbrosjyre om valget.


Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme. Husk at du må ha med legitimasjon!

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 71 51 35 22
Kristen Vorpvik
Arkivleder
E-post
Telefon 71 51 35 24

 

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 12.08 - 6.09:
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00.

Torsdag 29. august og 5. september: 09:00 - 18.00.

Lørdag 31. august: 10.00 - 14.00