Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 71 51 35 22
Mobil 975 31 412
Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 71 51 35 02
Mobil 482 81 141