Her kan du stemme

I forhåndsstemmeperioden fra 10. august til og med 10. september kan du stemme ved kommunens servicekontor på Bruhagen. På valgdagen 13. september kan du stemme ved valgfritt stemmested i kommunen - forutsatt at du har stemmerett og var innført i manntallet i Averøy per 30. juni 2021

Stemmesteder på valgdagen (valgting):

Kommunehuset (valgkrets Averøy øst)
Kårvåghallen (valgkrets Averøy vest)

Åpningstid kl. 12.00 - 20.00

Forhåndsstemmeperioden

Fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september er det anledning til å forhåndsstemme. Forhåndsstemmingen skjer på kommunehuset/servicekontoret. Se åpningstider i margen til høyre.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. Husk å ta med valgkort!

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet har mulighet til å forhåndsstemme (fra 1. juli til 1. september) hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet. Slik stemmer du i utlandet, på Svalbard og på Jan Mayen.

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Det blir anledning til å stemme ved Averøy sykehjem, Averøy omsorgssenter og Langøy boligfellesskap onsdag 1. september. Tidspunkt blir kunngjort på hvert enkelt sted.

Stemme før 10. august (tidligstemme)

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen for å tidligstemme fra torsdag 1. juli til og med mandag 9. august.

Søke om å stemme hjemme (ambulerende stemmegivning)

Kan du ikke stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få forhåndsstemme der du oppholder deg. Dersom du får innvilget søknad til å stemme hjemme, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din der.

Frist for å søke om å få stemme hjemme er 7. september 2021.

Dersom årsaken til søknaden er pålagt isolasjon eller karantene grunnet covid-19 settes fristen for å søke til valgdagen 13. september kl. 10.

Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og personnummer. Du vil få nærmere beskjed om tidsrom for stemmegivning.

Søk per e-post til post@averoy.kommune.no

Søknaden kan også sendes per brev:

Valgstyret i Averøy
Postboks 152
6538 Averøy

Husk legitimasjon! 

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det kan gå raskere om du tar det med. 

Kontaktinformasjon

Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 482 81 141

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 10.08 - 10.09:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.00.

Torsdag 26. august, 2. og 9. september: 08:00 - 18.00

Fredag 3. september: 08.00 - 18.00.

Lørdag 28. august og 4. september: 10.00 - 14.00


Husk at du må ha med legitimasjon (førerkort, bankort e.l).

Valgkort gjelder ikke som legitimasjon.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy