Innkomne listeforslag til kommunestyrevalget 2023

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget. Listeforslaget må ha kommet fram til kommunen innen 31. mars kl. 12

Veiledning og krav listeforslag til kommunestyrevalget 2023

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i listene fram til valgstyrets endelige godkjenning 8. mai 2023.

Innkomne lister til offentlig ettersyn:

Kristelig Folkeparti (PDF, 4 kB)

Sosialistisk Venstreparti (PDF, 7 kB)

Senterpartiet (PDF, 9 kB)

Venstre (PDF, 10 kB)

Fremskrittspartiet (PDF, 7 kB)

Arbeiderpartiet (PDF, 9 kB)

Høyre (PDF, 8 kB)

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 97 53 14 12
Kristen Vorpvik
Arkivleder
E-post
Telefon 90 27 43 78
Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 48 28 11 41