Politiske parti og valglister (disse kan du stemme på)

Valgstyret godkjente alle 7 innleverte valglister på sitt møte 8. mai, og samtlige presenteres her.
Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

Godkjente valglister kommunestyrevalget 2023

Arbeiderpartiet (PDF, 10 kB)

Fremskrittspartiet (PDF, 7 kB)

Høyre (PDF, 8 kB)

Kristelig Folkeparti (PDF, 7 kB)

Senterpartiet (PDF, 8 kB)

SV - Sosialistisk Venstreparti (PDF, 7 kB)

Venstre (PDF, 7 kB)

Du kan klage

Det er valgstyret i kommunen som behandler og godkjenner eller forkaster valglistene. Du kan klage på valgstyrets vedtak innen 22. mai 2023. Dette er i tråd med valglovens § 6–8, som sier at klagen må framsettes seinest sju dager etter offentliggjøringen av godkjente valglister. 

Du må sende inn klagen skriftlig til valgstyret i Averøy kommune