Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har 6 faste medlemmer og 2 vara. De blir valgt av og blant ungdom i alderen 13 - 20 år, og som bor i kommunen.

Ungdomsrådet er et talerør og en felles arena for drøfting av saker som er aktuelle for ungdom i Averøy. Gjennom ungdomsrådet skal kommunens ungdom sikres medvirkning og innflytelse. 

Medlemmer 2017/2018:

Tim Arne Geirulv (leder), Liv Sofia Kvalshaug (nestleder), Marte Angell, Julie R. Bullgård, Tarald Kongshaug, Marcus Geirulv, Øystein Mostad og Ingeborg Uran Utheim.

Ungdomsråd 2017/2018 1 - Klikk for stort bildeUngdomsråd 2017/2018 1 Ingrid O. Rangønes

Kontaktinformasjon

Tim Arne Geirulv
Leder
E-post
Mobil 968 86 711
Liv Sofia Kvalshaug
E-post
Mobil 9498370
Odd Magnar Fagereng
Koordinator for ungdomsrådet
E-post
Mobil 997 26 320