Fakta og nøkkeltall

Averøy er en øykommune som ligger helt ut mot kysten på Nordmøre, og er kanskje best kjent for severdighetene Atlanterhavsveien, Bremsneshola og Kvernes stavkirke. Kommunen har et areal på 179 km2.

Folketallet pr. 1. juli 2018 var 5 865.

Se nøkkeltall for Averøy hentet fra SSB som gjelder befolkning, bolig, arbeid og utdanning, kultur, helse og kommuneøkonomi.

Se kommunestatistikk 2018 for Averøy: Demografi, næringsstruktur og sysselsetting, videregående utdanning, folkehelse, barnehage, sykehjemsplasser, boliger og husholdninger, kommunal planlegging.

Folkehelseprofil 2018 - Averøy

Kontaktinformasjon

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører
E-post
Telefon 71 51 35 01
Mobil 918 08 045
Knut Mostad
Rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 02
Mobil 902 08 544
Berit I. Hannasvik
Assisterende rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502