Forhåndsstemmegivning på institusjoner

Velgere som bor på institusjon (Averøy sykehjem, Averøy omsorgssenter, Averøy pensjonærheim og Langøy bofellesskap) får anledning til å forhåndsstemme på den enkelte institusjon. 

Onsdag 30. august gjennomføres forhåndsstemmegivningen ved institusjonene til følgende tider:
Averøy sykehjem (fra kl. 10.00 - 11.00)
Averøy omsorgssenter (kl 11:00 - 11:30)
Averøy pensjonærheim (fra kl. 12.00 - 13.00)

Torsdag 31. august:
Langøy boligfellesskap (fra kl. 14.00 - 15.00)

Tidspunkt for forhåndsstemmegivningen ved institusjonene blir kunngjort med oppslag på de aktuelle institusjonene.

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502
Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 71 51 35 22
Mobil 975 31 412