Står du i samemanntallet?

Det er valg til Sametinget samtidig som stortingsvalget. Du kan forhåndsstemme til sametingsvalget hvis du står i samemanntallet.

Alle som står oppført i Sametingets valgmanntall vil få tilsendt ett blått valgkort og ett blått stemmeseddelsett fra Sametinget. Det er fint om du tar dette med deg når du avgir stemme. Stemmesedler vil i tillegg være tilgjengelige på servicekontoret, i eget avlukke for sametingsvalget.

Du kan ikke stemme på Sametingsvalget på valgdagen (11. september) i Averøy. Det gjelder kun for kommuner som har mer enn 30 manntallsførte i samemanntallet.
 

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502
Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 71 51 35 22
Mobil 975 31 412

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy