Hytterenovasjon

Det er plassert ut containere for husholdningsavfall rundt omkring i kommunen til bruk for abonnenter som betaler renovasjonsgebyr for fritidseiendom.

Oversikt over hvor containere for hytterenovasjon er plassert. (PDF, 7 kB)

Det er plassert container/beholder for mottak av papiravfall fra hytter i Futsætra og Bruhagen sentrum.

Bruk også returpunktene for glass og metall. Disse finnes på flere steder i kommunen.

Oversikten over hyttecontainere og returpunkt med mere er også tilgjengelig via NIR-appen

I "Informasjon til hytteiere (PDF, 171 kB)" finner du informasjon om abonnementsordninger og eiendomsgebyr for fritidsboliger i Averøy

Kontaktinformasjon

Aase Slatlem Løvold
Konsulent
E-post
Telefon 71 51 35 41

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy