Miljøstasjonen

Miljøstasjonen på Kårvåg er åpen mandager fra kl. 15.00 - 19.00, torsdager kl 12.00 - 16.00 og første lørdag i hver måned kl 10.00 - 14.00. 

Tilbudet gjelder private husholdninger og hytteabonnenter. 
Telefon 71 51 21 22. 


Gratis levering av:

Jern/metall:

Rent metallisk materiale som jern, aluminium og lignende.

Papp:

Bølgepapp, massivpapp, pappkasser, brunt omslagspapir og lignende.
Pappen skal være ren og tørr. Skitten eller våt papp er restavfall.

Glass- og metallemballasje:

Rengjort glass- og metallemballasje for mat- og drikkevarer. Klart og farget glass kan blandes.

Plast emballasje:

Ren plast. Skitten plast er restavfall. Gjelder ikke husholdningsplast som omfattes av ordinær renovasjonsordning.
Omfatter heller ikke hagemøbler, leker, engangsbestikk mm.
Returpunkt for rengjort plastemballasje finnes også ved dagligvareforretninger m.v. i kommunen.

Elektronisk og elektrisk avfall:

Produkter som bruker eller leder strøm, enten fra nett eller batteri. NB! Forhandlere av slike produkter plikter å ta imot utrangert utstyr gratis, selv om varen ikke ble kjøpt der.

Hageavfall:

Organisk hageavfall som gras, lauv, greiner og røtter (uten stein)

Farlig avfall/spesialavfall:

Maling, lim, lakk, spillolje, oppladdbare batteri.
(Tomme malingsbokser er jern/metall eller restavfall)

Asbest/eternitt:

Vegg- og takplater av asbestsement inntil 1000 kg.
Skal være forskriftsmessig pakket i plast og levert på palle.

Vrakpant på fritidsbåter:

Små fritidsbåter kan leveres gratis til miljøstasjonen. Den som leverer båten vil etter søknad motta kr 1000,- per fritidsbåt. Les mer om ordningen her.

Mot betaling:

Asbest/eternitt:

Vegg- og takplater av asbestsement ut over 1000 kg
Skal være forskriftsmessig pakket i plast og levert på palle.
Pris pr. tonn: kr 1700,- inkl. mva.

Impregnerte materialer:

Kreasot- og trykkimpregnert.
Pris pr. tonn: kr 1200,- inkl. mva.
Minstesats opp til 100 kg: kr 120 inkl. mva.

Rent trevirke:

Bygge- og rivingsmaterialer.
Pris pr. tonn: kr 1200,- inkl. mva.
Minstesats opp til 100 kg: kr 120 inkl. mva.

Restavfall:

Blandet avfall
Pris pr. tonn: kr 1200,- inkl. mva.
Minstesats opp til 100 kg: kr 120 inkl. mva.

Fra 1. januar 2019 må restavfallet som leveres i sekker, leveres i blanke og gjennomsiktige sekker slik at innholdet kan kontrolleres på miljøstasjonen. Les mer om bakgrunnen for dette på NIR sine sider.

Annet:

Dekk:

Dekk (med eller uten felg) skal leveres hos dekkforhandlerne.

Kontaktinformasjon

Miljøstasjonen
Telefon 71 51 21 22

Adresse:
Miljøveien 25, 6532 Averøy

Aase Slatlem Løvold
Konsulent
E-post
Telefon 71 51 35 41

Åpningstider

Mandager: kl. 15.00 - 19.00
Torsdager: kl. 12.00 - 16.00
Lørdager: Første i hver måned, kl. 10.00 - 14.00