Renovasjonsordningen i Averøy

Averøy kommune er medlem av Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR). Renovasjonsordningen gjelder hele kommunen og skal sikre miljømessig og økonomisk forsvarlig innsamling, oppsamling, transport og sluttbehandling av avfall. Husholdningsavfallet går til forbrenning med energigjenvinning.

Eiendommer med helårsbolig eller fritidsbolig skal være med i den kommunale renovasjonsordningen. Eier av eiendommen er abonnent.

Renovasjonen omfatter vanlig husholdningsavfall, inkludert innhenting av utsortert papir og plastemballasje fra husholdningene, tømming av slamavskillere (septik), oljeutskillere og miljøfarlig avfall/spesialavfall. Enslige abonnenter som har lite avfall kan inngå avtale om deling av abonnement hvis det er praktisk mulig.

Husholdningsavfallet skal sorteres.
 

Tømme-/hentekalender

Oversikten over tømmetidspunkt for dunker med husholdningsavfall finner du under Når hentes avfallet - Hentekalender.  Kalenderen sendes til abonnentene som en del av informasjonsbladet iRetur.

Vi anbefaler å installerer NIR-appen som er en tømmekalender mm. for mobil og nettbrett med bl.a. varsling/påminnelse kvelden før henting.


Returpunkt

Det er returpunkt for mottak av glass-/metallemballasje fra husholdningene i Sveggen ved kai på sørsida av sundet, i Kirkevågen ved Prikken, i Bruhagen sentrum ved Coop Extra, på Meek ved nedlagt S.lag, Steinsgrenda ved Matkroken, Kårvåg ved Salong Luggen, i Bådalen ved Coop og Langøya ved Bunnpris, eller på miljøstasjonen.

Brukte klær og sko (rengjort) pakkes i plastnett og leveres til Fretex-container i Kirkevågen ved Prikken, Bruhagen sentrum ved Coop Extra, Steinsgrenda ved Matkroken, på Kårvåg ved Salong Luggen, i Bådalen ved Coop og på Langøya ved Bunnpris. Du kan også levere brukte klær og sko på miljøstasjonen.

Vindusruter som kan inneholde PCB skal leveres til miljøstasjonen som farlig avfall.

Elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall) må leveres til forhandler eller miljøstasjonen.

Under "Returpunkt" er det lagt ut en oversikt over plasseringen av returpunktene.

Det finnes også mye nyttig informasjon i magasinet iRetur fra Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap (NIR).
 

Hyttecontainere

Det er plassert ut containere for restavfall rundt omkring på Averøya til bruk for de abonnenter som betaler renovasjonsgebyr for fritidseiendom. Under "Hytterenovasjon" finner en en oversikt over hvor disse er plassert. 
 

Miljøfarlig avfall

Miljøfarlig avfall leveres til miljøstasjonen på Kårvåg. I tillegg avholdes 2 årlig aksjoner hvor publikum kan levere miljøfarlig avfall/spesialavfall til direkte til Veglo Miljøservice på sentrale steder i kommunen. Innsamlingsplasser og tidspunkt blir kunngjort ved massekorsbånd.
 

Miljøstasjonen

Miljøstasjonen er åpen mandager kl. 15.00-19.00, torsdager kl 12.00-16.00 og første lørdag i hver måned kl 10.00-14.00. Telefon 71 51 21 22.
 

Slamtømming

Slamtømmeordningen er omtalt under "Slamtømming" .

Kontaktinformasjon

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 71 51 35 43
Aase Slatlem Løvold
Konsulent
E-post
Telefon 71 51 35 41

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy