Returpunkt

Kartet viser en oversikt over returpunkt inkl. miljøstasjonen i Averøy.

Her en oversikt som viser returpunkt for glass-og metallemballasje, plastemballasje samt for klær, sko og tekstiler
 

Husholdningsavfall inkl. papir

  • Samles i plastpose og leveres til nærmeste innsamlingsenhet merket ”Hytterenovasjon” Det er satt ut beholder for mottak av papiravfall fra hytter - i Futsætra og Bruhagen sentrum.
     

Farlig avfall

Glass- og metallemballasje

Plastemballasje

Klær, sko og tekstiler

Kontaktinformasjon

Aase Slatlem Løvold
Konsulent
E-post
Telefon 71 51 35 41