Vrakpant på fritidsbåter

Miljødirektoratet har innført en ordning hvor det gis tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter til lovlig mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per fritidsbåt.

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre forsvarlig håndtering av kasserte fritidsbåter og stimulere til økt innsamling til materialgjenvinning og annen lovlig behandling av disse og dermed forebygge at kasserte fritidsbåter kommer på avveie.

Averøy kan små fritidsbåter leveres til miljøstasjonen på Kårvåg. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer, gummibåt med skrog, seilbrett, og lignende, kan også leveres til miljøstasjonen.

Mer om ordningen på sidene til Miljødirektoratet.

Hvordan får du utbetalt de 1000 kronene?

Båteier skal selv ha med seg et ferdig utfylt papirskjema til avfallsmottaket. Skjemaet finner man her.

Mottaket signerer eller stempler skjemaet når båten er mottatt. NB: Mottaket skal ikke beholde skjemaet.

Når båten er levert og skjemaet ferdig utfylt, gjør du følgende:
1. Opprett bruker på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenterog søk om tilskudd. 
2. Ta bilde eller scann skjemaet med bekreftelsen (stempel/kvittering) på at du har levert båten til mottak. Pass på at det er lesbart
3. Last opp skjema elektronisk som vedlegg til søknaden.
4. Trykk «send»

Når kommer pengene?
Sender du skjemaene elektronisk vil pengene komme innen en til to måneder. Skjema på papir tar lengre tid å behandle.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Det kan søkes i perioden 1. januar til 1. desember hvert år

Trenger du hjelp?

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Kontaktinformasjon

Miljøstasjonen
Telefon 72 48 37 00

Adresse:
Miljøveien 25, 6532 Averøy

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 476 84 916

Åpningstider

Mandager: kl. 15.00 - 19.00
Torsdager: kl. 12.00 - 16.00
Lørdager: Første i hver måned, kl. 10.00 - 14.00