Meek barnehage

Barnehagen ved Meek oppvekstsenter er et heldagstilbud for barn i alderen 0-6 år. Det er for tiden 20 barn som har plass i barnehagen.

Oppvekstsenteret ligger i et jordbruksområde, noe som også gir oss gode muligheter til å følge året med bondens øyne. Terrenget, både i og utenfor barnehagens område, gir gode muligheter for lek og opplevelsesrike turer. I tillegg til uteliv, er "språkkompetanse" satsingsområde for de største, og "sosialisering" er satsingsområde for alle.

Visjon:
Alle barn i barnehagen befinner seg på hvert sitt utviklingsnivå, alle er forskjellige. Ved hjelp av dagsrytme, gruppeinndeling og lignende, prøver vi å legge til rette for at hver enkelt skal få dekt sine behov. De voksne prøver å være mest mulig tilgjengelig for barna, og passer på at alle få nok voksenkontakt.
 

Kontaktinformasjon

Inger Karin Seljehaug
Avdelingsleder
E-post
Telefon 71 51 38 70
Mobil 909 34 608
Håvard Kongshaug
Enhetsleder/rektor
E-post
Telefon 71 51 38 60

Åpningstider

Mandag - fredag 06.45- 16.45


 

Postadresse

Kvernesveien 1665

6530 Averøy