Kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig hvis du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv, eller med annen offentlig hjelp, og hvis du trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Kommunal bolig er et midlertidig tilbud. Du kan bruke tiden du leier bolig til å planlegge hvordan du vil bo i fremtiden.

Hva koster det?

Husleien er basert på det som til enhver tid er lavest av gjengs leie og markedsleie. Dette varierer med størrelse og beliggenhet. Kommunale leietakere kan søke om bostøtte.  Dette kan gi deg lavere boutgifter.

Slik søker du om å leie kommunal bolig

Elektronisk søknadsskjema
 

Du kan også søke på papirskjema:

 
 
Skjema leveres på kommunens servicekontor eller sendes i posten til Averøy kommune, postboks 152, 6538 Averøy.

Du kan også søke om bistand til å leie privat bolig på samme skjema.

Kontaktinformasjon

Anne Marit Sylthe
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 48 28 51 18
Marte Rødal Vassli
Koordinator
E-post
Telefon 90 74 23 68
Linda Johnsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 94 18 61 27

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord: 09:00 - 14:00
Resepsjon: 10:00 - 14:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy