Brann- og redningsvesen

Averøy og Kristiansund har felles brann- og redningsvesen. Feiing og branntilsyn er også en del av det interkommunale samarbeidet.

Kristiansund brann- og redningsvesen skal skape trygghet og sikkerhet for alle innbyggere og besøkende i Averøy og Kristiansund.

Viser ellers til informasjonen om temaene «Brannvern, ildsted og feiing» som er lagt ut på web-sidene til Kristiansund kommune  

Kontaktinformasjon

Kjell Inge Mathisen
Brannsjef
E-post
Telefon 71 57 42 64
Mobil 4166650
Jarl Arne Aspen
Leder beredskap
E-post
Telefon 71 57 42 65
Mobil 926 38 205
Gunnar G Jensen
Avd.leder forebyggende
E-post
Telefon 71 57 42 66
Mobil 412 30 621
Karin Munck
Leder feiere
E-post
Telefon 71 57 42 72
Mobil 952 31 019