Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Averøy kommune er tilknyttet brannsamarbeidet Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR), et felles brannvesen for Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla. 

Se mer om brannvern, ildsted og feiing på Kristiansund kommunes nettsider. 

  • Våre oppgaver dreier seg om vern om mennesker, miljø og materielle verdier.
  • Døgnet rundt og året gjennom er mannskapet klare til å rykke ut.
  • Brannvesenet er godt trent og øvd for å håndtere alle uforutsette hendelser som kan skje i dagens samfunn.
  • Forebyggende brannvernarbeid gjennomføres hver dag på skoler, barnehager og ut i din bolig.
  • Vi foretar kontroll og tilsyn ved større bedrifter, overnattingssteder og sykehjem for å sørge for at brannsikkerheten ivaretas på riktig måte. 

 

Våre brannstasjoner og depot

Klikk for stort bilde 

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00
Kjell Inge Mathisen
Brannsjef
E-post
Telefon 71 57 42 64
Jarl Arne Aspen
Leder beredskap
E-post
Telefon 71 57 42 65
Marius Ibs Øien-Hansen
Leder forebyggende
E-post
Telefon 71 57 42 66
Karin Munck
Leder feiere
E-post
Telefon 71 57 42 72