Priser og gebyrer

5 Husleie

Det vedtas en økning av husleiepris på 3,7% fra 01.01.2023 på følgende lokaler (sist ble regulert i 2021):

5.1 Omsorgsboliger

Husleie - omsorgsboliger
Omsorgsboliger 2023
Demensboliger Bremsnes Kr. 10 147,- (16 stk.)
Kårvåg bofelleskap Kr. 6 156,- (5 stk.)
Langøy bofelleskap Kr. 7 750,- (8 stk.)
Averøy omsorgssenter Kr. 7 372,- (10 stk.)

 

5.2 Lokaler

Husleie - lokaler kommunehus
Lokaler 2023
Kontorlokale kommunehus Kr. 1 852,-

 

5.3 Kommunale boliger

husleie kommunale boliger
Kommunale boliger 2023
Averøyveien 65A Kr. 7 668
Averøyveien 65B Kr. 8 307
Djupmyrveien 16 Kr. 12 034
Abrahamsveien 5A Kr. 9 585
Abrahamsveien 3C Kr. 9 585
Dahlbakken/Andel nr. 1 Kr. 8 595