Priser og gebyrer

1 Satser barnehage 2023

Averøy kommunestyre vedtar følgende satser for foreldrebetaling i barnehager, kjøp av enkeltdager, betaling for kost og søskenmoderasjon for 2023

 

Betalingssatser barnehager 2023
Tilbud Pris per måned Kost per måned
5 dager 3000 440
4 dager 2800 360
3 dager 2250 290
2 dager 1550 190
Enkeltdager inkludert kost 390 kroner per dag

Søskenmoderasjon gis med 30 % for 1. søsken og 50 % for 2. og flere søsken.
Regjeringen foreslår å redusere maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage. Fra 01.01.2022 var maksimalprisen for en heltidsplass 3 315 kr/mnd. Den ble redusert pr. 01.08.2022 og reduseres ytterligere til 3 000 kr/mnd. fra 01.01.2023. For opphold under 5 dager/uke kan barnehageeier selv fastsette betalingssatsene og eventuelt øke disse med mere enn forventet prisstigning.
Vi har gjort tilpasninger til den nye maksimalprisen. Kommunedirektøren foreslår at regjeringens foreslåtte maksimalpris følges opp av Averøy kommune, og at kommunestyret foretar en justering av de øvrige satsene slik det framgår av tabellen over.