Priser og gebyrer

4 Satser for leie kommunale anlegg

Satsene for 2023 oppjusteres med veiledende 3,7 %, riktignok noe avrundet. 

4.1 Svømmehall med badstue

Satser for kommunale anlegg - svømmehall med badstue
A – svømmehall med badstue 2023
Voksne 110 kr
Barn 4 – 18 år 65 kr
Klippekort - Voksne 10 klipp 600 kr
Klippekort barn/uføre/pensjonister 300 kr
Leie av svømmehall m/badstue pr. time 960 kr
Leie av svømmehall u/badstue pr. time 830 kr
Leie av svømmehall m/badevakt 1 405 kr
Leie av kun badstue 230 kr

 

4.2 Idrettshall

Satser for kommunale anlegg - idrettshall
B - Idrettshall 2023
Pr time (Halv pris for halv hall) 525 kr
Pr time kamper/stevner 780 kr
Stevner cup/helg (fredag etter kl. 16.00 og lørdag/søndag) 3 550 kr

 

4.3 Idrettsanlegg

Satser for kommunale anlegg - idrettsanlegg
C - Idrettsanlegg 2023
Trening pr time 525 kr
Stevner cup/helg (fredag etter kl. 16.00 og lørdag/søndag) 3 550 kr

 

4.4 Kunstgressbane

Satser for kommunale anlegg - kunstgressbane
D - Kunstgressbane 2023
Trening pr time 525 kr
Kamper pr time 780 kr
Stevner cup/helg (fredag etter kl. 16.00 og lørdag/søndag) 3 550 kr

 

4.5 Samfunnshus

Satser for kommunale anlegg - samfunnshus
E – Samfunnshus 2023
Storsal pr gang. Møte 475 kr
Storsal pr gang. Trim m/garderober 535 kr
Foajeen inkl. kjøkken 835 kr
Samfunnssalen 1 480 kr
Sluttede lag - minsteleie 1 480 kr

Sluttede lag: 20% av billettsalget. Er bevertning inkludert i billettprisen kan 1/3 av billettinntekten trekkes fra beregningsgrunnlaget (k-sak 144/98). Minsteleie 1480 kr

4.6 Skolelokaler

Satser for kommunale anlegg - skolelokaler
F – utleie av skolelokaler 2023
Gymsal pr gang 375 kr
Klasserom pr gang 270 kr
Sløydsal/tekstil 460 kr

 

4.7 Skolelokaler Bruhagen barneskole

Satser for kommunale anlegg - skolelokaler Bruhagen barneskole
Utleie av skolelokaler ved Bruhagen BS 2023 Merknad
Kjøkken pluss vestibyle 515 kr
Klasserom pr gang 310 kr
Amfi 590 kr
Sløydsal/tekstil 470 kr
Personalrom/møterom 315 kr
Større arrangementer der vestibyle med omliggende rom benyttes 2 105 kr inkl. dekketøy, stoler og bord mv

 

4.8 Kommunehus

Satser for kommunale anlegg - kommunehus
G – utleie kommunehus 2023
Møterom 3. etasje 325 kr
Kommunestyresal/kantine/kjøkken 2 105 kr