Priser og gebyrer

6 Satser hjemmebaserte tjenester

Abonnementsatser hjemmetjenesten 2023
Husstandens samlede alminnelige inntekter ABONNEMENTSSATSENE
Inntekt under 2 G 223,-
Inntekt 2 – 3 G 1 329,-
Inntekt 3 – 4 G 1 795,-
Inntekt 4 – 5 G 2 328,-
Inntekt over 5 G 3 090,-

Fra 1.5.2022 er 1 G = 111 477,-

Satsene justeres 01.05.2023 i hht. endring av grunnbeløpet i Folketrygden.

Egenbetaling

Egenbetaling skal ikke overstige kommunens utgifter. Satsen fastsettes til 353,- pr.time.

Leie av trygghetsalarm:

Kr: 350 pr.mnd. Betaling fra første måned