Priser og gebyrer

2 Satser SFO 2023

Satsene for betaling for SFO fastsettes slik for 2023

Betalingssatser skolefritidsordningen (SFO)
Tilbud Pris/mnd Kost/mnd Morgenopphold
5 dager 3120 315 1495
4 dager 2530 255 1230
3 dager 1915 195 930
2 dager 1280 160 610
Tilfeldig opphold Kr. 160 pr. time
10 timer pr. uke 1685 Beregnes ut fra antall dager

Sommer-SFO: 970 kr pr. uke inkludert kost (930,-). Barn som ikke har ordinært SFO-tilbud kan kjøpe enkeltuker i perioder med skolefri (høstferie og vinterferie) for 1 090 kr pr. uke (1 045,-).

Tilbudet for barn i SFO er relativt dyrt sammenliknet med f.eks. barnehagetilbudet. Dette henger bl.a. sammen med at det er kostbart å ha en forsvarlig minimumsbemanning uavhengig av hvor mange barn som benytter seg av ordningen på den enkelte skole. Tiltaket er primært for elever på 1. – 4. trinn. Eldre elever kan også gjøre seg nytte av dette ved spesielle behov.