Familieveiledning

Familieveiledning er et tilbud til barn og familier, der hovedoppgavene er å kartlegge, veilede og følge opp barna og familiene. Familieveileder har kontor i kommunehuset på Bruhagen, 2. etasje (barn og familie).

Hvem er tilbudet for?

 • Foreldre med barn i alderen 1-12 år som bor i Averøy Kommune.
   
 • Foreldre som ønsker støtte i det å være foreldre.
   
 • Foreldre som ønsker bedre samarbeid med barna sine.
   
 • Foreldre som strever med å sette grenser.
   
 • Foreldre og barn som er i vanskelige livssituasjoner.
   
 • Barn som opplever sorg og uvisshet knyttet til skilsmisse.
   
 • Barn og foreldre som opplever utfordringer i forhold til at hverdagen endrer seg, kanskje fordi mor eller far er psykisk syk eller har utfordringer knyttet til rus.

 

Eksempler på utsagn fra foreldre og barn som kan ha nytte av tjenesten:

- Per har virket så trist i det siste, og det bekymrer meg.

- Måltidene hjemme hos oss er en kamparena.

- Jeg må skynde meg hjem for å hjelpe mamma, og for å se hvordan det går med henne i dag.

- Kari har tatt helt styringa hjemme. Hun hører ikke på meg. Det blir lett kjefting.

 

Eksempler på områder familieveileder kan bistå med råd og veiledning:

•             Støtte til foreldre i rollen deres

•             Være en samtalepartner og reflektere sammen

•             Hjelp til bedre kommunikasjon mellom foreldre og barn

•             Hjelp med positiv grensesetting

•             Forebygging og hjelp til søskensjalusi

•             Råd og veiledning ved samlivsbrudd

•             Når barn mister noen de er glade i

•             Mobbing/ skolesituasjon

Familieveileder kan tilby samtaler på kontoret eller hun kan komme på hjemmebesøk.

Familieveileder kan bistå med å formidle kontakt og samarbeid med andre aktuelle samarbeidspartnere.

Familievernkontoret i Kristiansund tilbyr parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning.

Kontaktinformasjon

Laila Hauknes Thomassen
Familieveileder
E-post
Telefon +47 94 18 67 45

Åpningstider

08:00 - 15:00 fra 15. mai - 14. september

08:00 - 16:00 fra 15.september - 14. mai

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy