Familieveiledning

Familieveiledning er et tilbud til barn og familier, der hovedoppgavene er å kartlegge, veilede og følge opp barna og familiene. Familieveileder har kontor i kommunehuset på Bruhagen, 2. etasje (barn og familie).

Hvem er tilbudet for?

 • Foreldre med barn i alderen 1-12 år som bor i Averøy Kommune.
   
 • Foreldre som ønsker støtte i det å være foreldre.
   
 • Foreldre som ønsker bedre samarbeid med barna sine.
   
 • Foreldre som strever med å sette grenser.
   
 • Foreldre og barn som er i vanskelige livssituasjoner.
   
 • Barn som opplever sorg og uvisshet knyttet til skilsmisse.
   
 • Barn og foreldre som opplever utfordringer i forhold til at hverdagen endrer seg, kanskje fordi mor eller far er psykisk syk eller har utfordringer knyttet til rus.
 •  

Eksempler på utsagn fra foreldre og barn som kan ha nytte av tjenesten:

- Per har virket så trist i det siste, og det bekymrer meg.

- Måltidene hjemme hos oss er en kamparena.

- Jeg må skynde meg hjem for å hjelpe mamma, og for å se hvordan det går med henne i dag.

- Kari har tatt helt styringa hjemme. Hun hører ikke på meg. Det blir lett kjefting.

 

Eksempler på områder familieveileder kan bistå med råd og veiledning:

•             Støtte til foreldre i rollen deres

•             Være en samtalepartner og reflektere sammen

•             Hjelp til bedre kommunikasjon mellom foreldre og barn

•             Hjelp med positiv grensesetting

•             Forebygging og hjelp til søskensjalusi

•             Råd og veiledning ved samlivsbrudd

•             Når barn mister noen de er glade i

•             Mobbing/ skolesituasjon

Familieveileder kan tilby samtaler på kontoret eller hun kan komme på hjemmebesøk.

Familieveileder kan bistå med å formidle kontakt og samarbeid med andre aktuelle samarbeidspartnere.

Familievernkontoret i Kristiansund tilbyr parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning.

Kontaktinformasjon

Malin Sørvik (permisjon)
Familieveileder/sykepleier
E-post
Telefon 480 31 991

Åpningstider

08:00 - 15:00 fra 15. mai - 14. september

08:00 - 16:00 fra 15.september - 14. mai

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy