Barselgrupper

Barselgrupper er et nettverksskapende tilbud til nybakte foreldre. Etter fødsel blir du eller dere kontaktet av helsestasjonen om dere vil delta i barselgruppe. Dere kan også ta kontakt med helsestasjonen selv.

Temaer som tas opp

  • Opplevelse av foreldrerollen
  • Samspill/kontakt mellom foreldre og barn
  • Barnets utvikling
  • Søvn
  • Amming/flaskemating
  • Barnestell
  • Kosthold
  • Ulykkesforebygging
  • Samliv

Kontaktinformasjon

Oddrun Hoset
Ledende helsesykepleier/vaksineansvarlig
E-post
Telefon 71 51 35 00
Tonje Ormset
Helsesykepleier
E-post
Telefon 71 51 35 00
Malin Sørvik
Familieveileder/sykepleier
E-post
Telefon 71 51 35 00
Mobil 480 31 991
Britt Eva G. Ressem
Helsesykepleier
E-post
Telefon 71 51 35 00

Åpningstider

08:00 - 15:00 fra 15. mai - 14. september

08:00 - 16:00 fra 15.september - 14. mai

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy