Jordmor og svangerskapskontroll

Alle gravide har rett til gratis svangerskapskontroll. Tilbudet får du hos fastlegen og/eller jordmor på helsestasjonen. Kontakt helsestasjonen tidlig i svangerskapet dersom du ønsker oppfølging av jordmor. Tilbudet er gratis.

Oppfølging hos jordmor i svangerskapet

  • Jordmor følger deg/dere gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
  • Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8 – 12. Du kan lese mer om de ulike konsultasjonene på helsenorge.no
  • Det er ønskelig at far/medmor deltar i konsultasjonene. Én konsultasjon er forbeholdt kun mor.
  • Jordmor undersøker mor og barnet i magen.
  • Jordmor kan ta etterkontroll.
  • Jordmor tar alle rutineblodprøver.
  • Du/dere kan snakke om gleder og bekymringer som opptar dere.
  • Du/dere får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming, flaskemating og forberedelse til foreldrerollen.
  • For nyttig informasjon, se ammehjelpen.no, foreldrehverdag.no og Helse Møre og Romsdal

Etter fødsel

Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen 0-5 år. Les mer om helsestasjon for barn 0-5 år.

Kontaktinformasjon

Oddrun Hoset
Ledende helsesykepleier/vaksineansvarlig
E-post
Telefon 414 56 572
Martje Gosau
Jordmor
Telefon 941 86 734

Jordmor er tilgjengelig på Helsestasjonen torsdager. 

Åpningstider

08:00 - 15:00 fra 15. mai - 14. september

08:00 - 16:00 fra 15.september - 14. mai

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy