Barnevaksinasjon og helsetjenester 0 - 5 år

Helsestasjonen følger de nasjonale faglige retningslinjene for helsestasjon og skolehelsetjeneste, og har disse rutinene etter barnets alder:

1 måned

Samtalegruppe v/ helsesøster.
Tema: Generell utvikling, amming, samspill, tran.


6-8 uker

Generell helseundersøkelse v/ helsesøster og lege.


3 måneder

Generell utvikling, vaksinering, se barnevaksinasjonsprogrammet for mer informasjon. 


4 måneder

Samtalegruppe v/ helsesøster og fysioterapeut.
Tema: Generell utvikling, ernæring, over på fastere føde, hjemmelaget/industrifremstilt barnemat. Motorisk utvikling.


5 måneder

Generell utvikling, vaksinering, se barnevaksinasjonsprogrammet for mer informasjon. 


6 måneder

Generell helseundersøkelse v/ helsesøster og lege.


8 måneder

Samtalegruppe v/ helsesøster og tannlege.
TEMA: Generell utvikling, På vei ut mot verden med foreldrene som veivisere. Søvn, grensesetting og ulykker. Tannvern.


12 måneder

Generell helseundersøkelse v/ helsesøster og lege.
Generell utvikling, vaksinering, se barnevaksinasjonsprogrammet for mer informasjon. 


15 måneder

Generell utvikling, vaksinering, se barnevaksinasjonsprogrammet for mer informasjon.


2 år

Generell helseundersøkelse v/ helsesøster og lege. Språkferdigheter. Helseundersøkelse v/ lege på funn.


4 år

Generell helseundersøkelse v/ helsesøster. Synstest og språk.


5 år

Basisundersøkelse før skolestart v/helsesøster og lege (syn og hørsel)

På folkehelseinstituttets hjemmesider kan du lese mer om barnevaksinasjonsprogrammet. 

Kontaktinformasjon

Oddrun Hoset
Ledende helsesykepleier/vaksineansvarlig
E-post
Telefon 41 45 65 72
Tonje Ormset
Helsesykepleier
E-post
Telefon 90 17 47 53

Averøy ungdomsskole mandag, tirsdag og fredag. 
Bodalen friskole annenhver torsdag.

Åpningstider

08:00 - 15:00 fra 15. mai - 14. september

08:00 - 16:00 fra 15.september - 14. mai

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy