Individuell plan (IP-plan)

Hvis du har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Planen skal sikre at du får et helhetlig tjenestetilbud tilpasset akkurat deg.

Individuell plan (IP) er et dokument som hjelper deg å sette personlige mål for hvordan du kan få det bedre. Planen skal si noe om hvordan du skal oppnå disse målene, og du deltar selv aktivt i å lage den.

Planen skal gi oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det blir bare laget en individuell plan dersom du selv ønsker det.

 

Gå til søknadssiden

 

Koordinator

Du får utnevnt en koordinator som skal sikre at du får nødvendig oppfølging og som samordner tjenestene. Du får tilbud om koordinator selv om du takker nei til å få individuell plan.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Kontakt Tildelingsenheten i kommunen om individuell plan

Les mer om individuell plan hos Helsedirektoratet

Kontaktinformasjon

Marte Rødal Vassli
Koordinator
E-post
Telefon 907 42 368

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy