Individuell plan

Pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet  individuell plan. 

Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen skal sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan , og at planarbeidet koordineres. 

 

Gå til søknadssiden

 

Koordinator

Du får utnevnt en koordinator som skal sikre at du får nødvendig oppfølging og som samordner tjenestene. Du får tilbud om koordinator selv om du takker nei til å få individuell plan.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Kontakt Tildelingsenheten i kommunen om individuell plan

Les mer om individuell plan hos Helsedirektoratet (helsedirektoratet.no)