Dagsenter for eldre

Dagsenteret har 10 dagplasser for hjemmeboende eldre og aktivitetstilbud til sykehjemmets beboere. Tilbudet er åpent alle hverdager, men har stengt i forbindelse med de store høytidene og en uke om sommeren.
 

Det er ca. 35 brukere ved dagsenteret. Vi legger vekt på sosialt samvær og forskjellige aktiviteter. Brukerne får tilbud om skyss tur/retur fra hjemmet med buss/drosje. Under dagoppholdet får brukerne servert to måltider, frokost og middag samt ettermiddagskaffe.

Henvendelse om dagtilbud rettes muntlig eller skriftlig til Tildelingsenheten i Averøy.
  

Adresse

Gammelveien 15
6530 Averøy