Demensomsorg

Averøy har botilbud for personer med kognitiv svikt (Ladevangen omsorgssenter). Senteret er døgnbemannet og drives av hjemmetjenesten. Det er tildelingstjenesten i kommunen  som behandler søknader om omsorgsboliger.

Lurer du på om du eller noen nær deg har demens? Eller har du nettopp fått demensdiagnose? Nedenfor finner du lenker til ulike nettsteder med nyttige råd:

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Aldring og helse - nasjonalt kompetansesenter

Helsedirektoratet - yngre og demens

Kontaktinformasjon

Gerd Anita Kippernes
Leder Ladevangen omsorgssenter
E-post
Telefon 91 15 38 03
Edith Karin Aae Haga
Demenskoordinator
E-post
Telefon 90 40 91 24
Ladevangen omsorgssenter (døgnbemannet)
Telefon 90 77 20 59