Valdorganisering og jaktledere

I Averøy er det åpnet for jakt på hjort og rådyr. Det er godkjent 19 vald for jakt på hjortevilt.

8 vald på totalt 138 115 dekar er godkjent for jakt på hjort.

19 vald med et areal på 155702 dekar er godkjent for jakt på rådyr.

4 storvald (som består av til sammen 37 tidligere vald) som har gått sammen og dannet ett bestandsplanområde på tilsammen 129672 dekar. Bestandsplanområdet har utarbeidet en 3-årig bestandsplan og avskytningsavtale for hjort og rådyr som er godkjent av kommunen. Bestandsplanområdet har fri tildeling av rådyr.

Det er 15 mindre vald som er godkjent for rådyr. 4 av disse er også godkjent for jakt på hjort. Alle disse 15 valdene får tildelt årlige fellingskvoter fra kommunen etter minsteareal.

 

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 71 51 35 57
Mobil 930 63 937

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Postadresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy