Naboliste

Naboliste brukes som en del av byggesøknaden og bestilles av den som skal søke om tiltak. Det er en oversikt over aktuelle naboer og gjenboere.

Averøy kommune har inngått avtale med Ambita AS (Infoland) om levering av bl.a. meglerpakker, nabolister med mere.

Tjenesten er kostnadsbelagt. Den er tilgjengelig for både privatpersoner med kredittkortbetaling, og for profesjonelle kunder som oppretter kundeavtaler.

Nabolister bestilles herfra.

Systemet er åpent for bestilling 24 timer i døgnet.

Det presiseres at opplysningene fra nabolisten kun kan brukes i forbindelse med det aktuelle tiltaket jf. matrikkelloven § 30.