Saksinnsyn

Dokumenter i nyere saker er helt eller delvis tilgjengelig i vår web-innsynsløsning «eInnsyn». Hvis du er part i saken, kan du også få innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett. Ta kontakt med kommunens servicekontor

For byggesaker som er under behandling har en også tilgang til dokumentene via eByggWeb.

Kontaktinformasjon

Sentralbord Servicekontoret
E-post
Telefon 71 51 35 00

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy