Tegninger og dokumenter fra arkiv

Tegninger og ferdigattester finner du i byggesakene i vår innsynsløsning. Skal du ha dokumenter fra eldre byggesaksarkiv (før 1. januar 2008) må du kontakte servicekontoret.

Dokumenter i nyere saker er helt eller delvis tilgjengelig i våre web-innsynsløsninger. Hvis du er part i saken, kan du også få innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett. Du må du ta kontakt med servicekontoret 

For byggesaker som er under behandling har en også tilgang til dokumentene via GeoInnsyn.

Kontaktinformasjon

Dordi Smenes
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 94 18 61 35
Berit Merete Sevaldsen
Jurist - byggesak
E-post
Telefon 94 18 61 39
Sentralbord Servicekontoret
E-post
Telefon 71 51 35 00

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy