Tegninger og dokumenter

Tegninger og ferdigattester finner du i byggesakene i vår innsynsløsning. Skal du ha dokumenter fra eldre byggesaksarkiv (før 1. januar 2008) må du kontakte servicekontoret.

Dokumenter i nyere saker er helt eller delvis tilgjengelig i vår web-innsynsløsning «Innsyn». Hvis du er part i saken, kan du også få innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett. Du må du ta kontakt med servicekontoret 

For byggesaker som er under behandling har en også tilgang til dokumentene via eByggWeb.

Kontaktinformasjon

Dordi Smenes
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 71 51 35 51
Berit Merete Sevaldsen
Jurist - byggesak
E-post
Telefon 71 51 35 56
Servicekontoret sentralbord
E-post
Telefon 71 51 35 00

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy